Javni oglas

Na osnovu Zakona o radu (,,Službene novine FBiH’’, broj 26/16, 89/18, 23/20, 49/21, 103/21 i 44/22), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru TK, te Izmjene i dopune Uredbe (“Sl.novine TK”, broj: 4/19, 4/20, 11/20, 5/21), člana 53. Statuta...
JAVNI KONKURS

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje predsjednika i članova Odbora za reviziju JP „HORIZONTALA-ŽIVINICE“ d.o.o. Živinice Na osnovu Zakona o privrednim društvima FBiH („Službene novine FBiH“ broj: 81/15), članova 8. i 26. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine...
JAVNI KONKURS

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje predsjednika i članova Odbora za reviziju JP „HORIZONTALA-ŽIVINICE“ d.o.o. Živinice Na osnovu Zakona o privrednim društvima FBiH („Službene novine FBiH“ broj: 81/15), članova 8. i 26. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine...
JAVNI OGLAS

JAVNI OGLAS

Za privremeno zauzimanje javnih površina u  svrhu postavljanja ljetnih bašti JP “HORIZONTALA- ŽIVINICE“ d.o.o. za pružanje usluga i promet roba, export-import Ž I V I N I C E Broj: 01/1-1109-1/24 Dana: 15.03.2024. godine  Na  osnovu člana 45. Odluke ...