GRAD ŽIVINICE

Usluge centralnog grijanja u Gradu Živinice

Javno preduzeće Horizontala Živinice snabdijeva toplotnom energijom stambene i poslovne prostore u gradu Živinice iz postojeće dvije kotlovnice i to:

  • kotlovnica u zgradi S1 i
  • kotlovnicom u zgradi šumarstva Živinice.
jp horizontala živinice

CENTRALNO GRIJANJE

Više o uslugama centralnog grijanja

Kotlovnica u zgradi S1 je snage 1.2 MW, koristi mrki ugalj (orah, grah i sitni ugalj) i snabdijeva toplotnom energijom ukupno oko 5 000 m2 stambenog u oko 1500 m2 poslovnog prostora.

Kotlovnica je novije generacije i ima kapacitet proširenja toplovodne mreže i zagrijavanja novih korisnika za više od 50%.
Kotlovnica šumarstva Živinice smještena je uz zgradu Šumarstva kapaciteta oko 120 kW.

Snabdijeva toplotnom energijom oko 300 m2 stambenog i oko 1200 m2 poslovnog prostora. Koristi mrki ugalj (kocka i komad).

Uz proširenje toplovodne mreže može snabdijevati toplotnom energijom novih 20% korisnika. Cijene usluga određuje Općinsko vijeće Živinice.

Da bi obezbijedili zagrijavanje toplotnom energijom šireg područja gradske zone “Riba”, posebno stambenih četvrti grada bila bi neophodna nabavka i smještaj najmanje još tri kotlovnice za pelet ili drugo “eko” gorivo i to:

  • stambeni blokovi: blok I, blok II, blok III, blok IV,
  • te nove dvije stambeno-poslovne zgrade uz blok II i III, kao i
  • poslovni prostori zanatsko-poslovnih centara “Bosanka” i “Aden” sa jednom kotlovnicom kontejnerskog smještaja na pelet;
  • stambene zgrade “Valjevka” “Sarajka” Šeher” “Memi Ali” i “Blok V” sa pripadajućim poslovnim prostorima, kao i zgrada Pošte, MSC, te ZPC Bezistan sa jednom kotlovnicom kontejnerskog smještaja na pelet;
  • stambene zgrade: “Solidarka” “Hanka” “Dom Zdravlja” “Valjevka” zgrada Suda (Stara zgrada) sa pripadajućim poslovnim prostorima, te ZPC Pijaca.

J.P.Horizontala je u toku priprema i apliciranja ovih kotlovnica prema Općinskom vijeću, Ministarstvu za prostorno uređenje i zaštitu okoliša TK, a ukupna investicija je oko 400 000 KM.

Sa nabavkom i ugradnjom ove tri kotlovnice na pelet značajno bi se popravio kvalitet čistoće zraka u gradu koji je u zimskom periodu jedan od najzagađenijih gradova u Evropi.