Kontakt

Kontakt

  +035 774 210
fax +035 772 033
  jphorizontala@gmail.com
  Oslobođenja 13, Živinice
75270 Živinice,
Bosna i Hercegovina

Direktor

Đulović Muhamed, dipl.ecc
Mob: 061 109 733
Mob: 062 836 118
0 0