S ciljem unapređenja profesionalnih standarda i usluga Javnog preduzeća, dana 24.06.2024. godine, u Neumu je održan edukativni seminar na temu “Uloga javnih preduzeća u pravnoj državi” na kojem su prisustvovali radnici JP “Horizontala – Živinice” d.o.o. Predavač na ovoj edukaciji je bio doc. dr. Mahir Muharemović, istaknuti stručnjak za javno i međunarodno pravo, s fokusom na ljudska prava i vladavinu prava na Zapadnom Balkanu, a koji posjeduje bogato praktično iskustvo u radu kao sudija, te je uključen u akademski rad kao docent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Važnost unapređenja znanja u kontekstu pravne države se ogleda u tome da se promovišu i dižu na viši nivo vrijednosti kao što su pravičnost, efikasnost i transparentnost, čime se osigurava da pravda bude dostupna svima pod jednakim uslovima.

Učešćem na ovoj vrsti edukacije je postignut cilj, te su kroz razgovor i interaktivne radionice unaprijeđena nova i dosadašnja saznanja u pogledu primjene svih zakonskih regulativa koje regulišu oblasti iz djelokruga rada ovog Preduzeća.

Vjerujemo da će nova znanja i vještine koje su radnici stekli na ovoj edukaciji imati pozitivan utjecaj na naš rad i da ćemo biti još bolje pripremljeni da odgovorimo na izazove i potrebe naše zajednice.