Javni oglas za privremeno zauzimanje javnih površina u svrhu postavljanja ljetnih bašti

Plan javnih nabavki 2023

17.02.2023 13:06
Plan javnih nabavki 2023
Javno Preduzeće „HORIZONTALA-ŽIVINICE“ Adresa: Oslobođenja br.13 -75270 Živinice d.o.o. Živinice Matični registarski broj subjekta upisanog kod Kantonalnog suda u Tuzli broj: I-1269 Broj:01/1-2467-2/22 Račun broj:1543602004901084 IntesaSanPaolo banka Dana, 02.12.2022.godine 1990500007362686 Sparkasse ...
0 0