Upraviteljstvo

Slika

J.P. Horizontala Živinice je upravitelj za održavanja zajedničkih dijelova i uređaja stambeno-poslovnih zgrada (SPZ) u Živinicama za koje postoji odobrenje za iste poslove. Ova firma održava više stamneno-poslovnih objekta sa kojima od početka održavanja objekata, pa sve do današnjeg dana ima solidnu saradnju i dogovore oko održavanja istih.

Ova firma redovno i u dogovoru sa predstavnicima etažnih odbora vlasnika izvršava poslove uz obostrano zadovoljstvo. Za sve kontakte postoji telefon ove firme na koje se svi zainteresovani građani mogu javiti.

0 0