Javne površine

Slika

J.P. “Horizontala-Živinice” d.o o. Živinice, u vršenju javnih ovlaštenja u ime općine Živinice vrši dodjeljivanje javnih površina na privremeneo korištenje na cijelom području općine Živinice za namjenu:

Za postavljanje reklamne i druge naprave

Za postavljanje kioska, pokretnih objekata, tezgi i slično za prodaju štampe, knjiga, cvijeća, ukrasnih predmeta i slično.

 Za postavljanje ugostiteljskih bašti zatvorenog i ovorenog tipa

Za postavljanje prodajno-izložbenog prostora

Za postavljanje zabavnih, sportskih, rekreacionih i drugih sadržaja

Za postavljanje montažnih objekata, garaža, kontejnera i slično

Za rezervisane parking prostore ispred stambeno-poslovni ojekata

Za organizacijutaksi prijevoza na području općine Živinice

Za podzemne i nadzemne instalacije

Za odlaganje, deponovanje i prodaju građevinskog materijala i slično.

Za druge namjene u skladu sa važećim propisima

0 0