Javne nabavke i obavještenja

Odluka o poništenju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma za usluge vanjskog revizora

 

02.10.2020 08:15
 
U prilogu ovog članka nalazi se Odluka o poništenju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma za usluge vanjskog revizora.
0 0