POZIV ZA DOSTAVU PONUDE U POSTUPKU NABAVKE PUTEM DIREKTNOG SPORAZUM Broj:01/1-3239/19 Živinice, 24.11.2019.godine     Predmet: Poziv za dostavu ponude:-   JP “Horizontala-Živinice” d.o.o. je  pokrenula  je postupak nabavke usluga vanjskog revizora, te upućuje ovaj poziv za dostavu ponuda.     NAZIV UGOVORNOG ORG...
Poziv za javnu raspravu Na osnovu Zakona o principa lokalne samouprave FBiH ,Zakona o komunalnim djelatnostima Tuzlanskog kantona i Zaključka Gradskog vijeća Živinice od 17.07.2019.godine na Javnu raspravu stavlja se Nacrt Odluke o  naknadi za postavljanje i popravak podzemnih i nadzemnih ins...
U prilogu ovog članka možete pronaći Javni konkurs za izbor i imenovanje predsjednika i članova Odbora za reviziju. 
Odluku o izmjeni i dopuni odluke o javnim parkiralištima na području općine Živinice, možete preuzeti na linku u nastavku.
Raspisuje sa Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme na slijedeća radna mjesta: 1.Radnik na održavanju na određeno vrijeme u trajanju do  šest mjeseci  1 izvršilac                                                    Inkasant na javnim parking prostorima, na određeno vrijeme     u trajanju do šest mjeseci, -6 izvršilaca   Higi...
0 0